Bắt đầu thi đua!

Giờ G đã điểm, công cuộc đua online của 1000 con người học IELTS qua mạng bắt đầu! Kính mời tất cả các bạn cá nhân và các nhóm trưởng của các nhóm đã đăng ký xem clip hướng dẫn để tham gia giải đấu. Chúng ta sẽ sát cánh với nhau trong ít nhất […]

Facebook Comments

Bắt đầu thi đua! Read More »