Bồ đề Writing Task 1

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dành cho những bạn muốn tập trung ôn các dạng đề, học song song với phần học NỀN TẢNG THỰC LỰC

Phương pháp tự học mới – Study With Me theo kiểu thư giãn, không áp lực – bằng cách vừa đọc văn bản, vừa bật video recording bài giảng nghe cùng các bạn trong lớp để hiểu tường tận chú giải.

Học theo bộ đề tập trung khái quát hóa hàng trăm đề IELTS về một vài dạng đề cơ bản, để bạn đỡ hoang mang

Các bạn có thể bắt đầu học khóa này từ trình độ B2 (IELTS 5.0) trở lên.