Courses

Bồ đề Writing Task 1

Dành cho những bạn muốn tập trung ôn các dạng đề, học song song với phần học NỀN TẢNG THỰC LỰC Phương pháp tự học mới – Study With Me theo kiểu thư giãn, không áp lực – bằng cách vừa đọc văn bản, vừa bật video recording bài giảng nghe cùng các bạn trong …

Bồ đề Writing Task 1 Read More »

Ngộ Ký

Tìm hiểu cách ghi chép và take note để nhớ lâu và dễ tìm lại được thông tin

Ngộ Năng

Tìm hiểu tính năng các công cụ học tập được sử dụng trong khóa học