Courses

Bồ đề Writing Task 1

Dành cho những bạn muốn tập trung ôn các dạng đề, học song song với phần học NỀN TẢNG THỰC LỰC Phương pháp tự học mới – Study With Me theo kiểu thư giãn, không áp lực – bằng cách vừa đọc văn bản, vừa bật video recording bài giảng nghe cùng các bạn trong

Bồ đề Writing Task 1 Read More »